Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

21.04.2017

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w województwie lubelskim

Zarząd Województwa Lubelskiego w sierpniu 2017 r. planuje ogłosić nabór wniosków na głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Typy projektów
W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu:

  1. głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół);
  2. zmianę wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, włącznie z systemami zarządzania energią.
  3. generację rozproszoną, poprawiającą sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła, m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

Beneficjenci konkursu:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, podmioty wdrażające instrument finansowy.

Maksymalny poziom dofinansowania 85% (15% wkład własny).

Alokacja środków na konkurs: 183 627 705,07 PLN.

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/nabory.html