Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl

Opracowanie wniosku o dotację i procedura aplikacyjna

Na podstawie pomysłu naszego klienta opracowujemy projekt, który jest podstawą przygotowania wniosku o dotację, studium wykonalności lub biznes planu wraz z wszystkimi załącznikami, uzupełniamy dokumentację w procesie jej oceny przez właściwe instytucje.

Aktualizacja dokumentacji

Pomagamy zaktualizować dokumentację aplikacyjną przed podpisaniem umowy o dotację.

Przygotowanie studium wykonalności i biznes

Przygotowujemy studia wykonalności i biznes plany dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dofinansowanie.Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej

Opracowujemy analizę finansową oraz ekonomiczną planowanych projektów.

Zarządzanie projektami i rozliczanie dotacji

Zarządzamy projektami finansowanymi z dotacji unijnych, europejskich i krajowych. Zajmujemy się sprawozdawczością projektową, przygotowujemy wymagane raporty z realizacji projektów oraz wnioski o płatność – niezbędne do rozliczenia projektów i wypłacenia przyznanego dofinansowania.

Doradztwo w przygotowaniu odwołań czy protestów

Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych.