Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl

Nasza oferta w szczególności skierowana jest do instytucji publicznych tj.:

  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Zakładów opieki zdrowotnej
  • Instytucji kultury
  • Uczelni wyższych

Świadczymy usługi doradztwa koncentrując się na pozyskiwaniu finansowania dla projektów z dotacji unijnych i innych źródeł, w tym środków krajowych.

Wspieramy naszych klientów kompleksową obsługą poczynając od zdefiniowania najlepszego źródła finansowania planowanego projektu, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, czyli wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności albo biznes planu, pomoc w opracowaniu i skompletowaniu wymaganych załączników, przygotowaniu uzupełnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, a następnie gdy projekt uzyska dofinansowanie w zarządzaniu projektem.

Strategia rozwoju firmy zakłada pozyskanie dla naszych klientów, jak największej ilości dotacji ze źródeł zewnętrznych.