Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

30.09.2013

Dofinansowanie w ramach działania 1.1. POIiŚ

Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW 21.10. 2013 r. – 31.12. 2013 r.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach z przedziału 10 -15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Kwota przeznaczona na konkurs to 150, 00 mln euro

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów konkursowych znajdują się na stronach internetowych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Środowiska.