Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

15.06.2015

Kolejny konkurs dla projektów z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

Dla wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zarządy poszczególnych województw opracowały i opublikowały na stronach internetowych harmonogramy naboru wniosków na rok 2015.

W III kwartale 2015 r. planowanych jest do ogłoszenia wiele konkursów m.in. w województwie mazowieckim w ramach Działania 2.1 E-usługi (Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza). Konkurs będzie adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie to elektroniczna administracja i e-zdrowie. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyrażona w złotych to 112 336 000 zł.

Na projekty z zakresu e-administracji, e-kultury, bibliotek cyfrowych oraz zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej będzie można również wnioskować w województwie lubuskim i opolskim. Planowany termin naboru wniosków to III kwartał 2015 r. W woj. lubuskim orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs wynisie 40 mln zł, a w woj. opolskim 20 mln zł.

W województwie lubelskim w III kwartale samorządy będą mogły wnioskować także o dofinansowanie z Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa na kompleksową budowę i modernizację komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. Imponująca jest alokacja przeznaczona na konkurs, która wyniesie 236 663 612,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich konkursów planowanych do ogłoszenia w 2015 w ramach nowej perspektywy znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na stronie Portal Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.